Welkom

Insight Tennis Academy is een professionele tennisschool die voor alle leeftijden en alle niveaus het hele jaar door tennislessen aanbiedt. De lessen zijn dynamisch, spelgericht en afgestemd op de wensen en ambities van de cursisten.

Er zal doelgericht gekeken worden wat iemand nodig heeft om in zijn/haar spel vooruit te gaan. Hierbij wordt uitgegaan van een holistische benadering, waarbij er technische, tactische, fysieke en/of mentale accenten gelegd kunnen worden om het gestelde doel te bereiken.

Techniek is in onze visie uitermate belangrijk, maar altijd als middel om bepaalde wedstrijdsituaties functioneel op te lossen en nooit als doel op zich. Hierbij wordt geen ideale vorm nagestreefd, maar gekeken naar efficiëntie, effectiviteit en spierbelasting (blessure preventie).

In basis worden er tactische principes geleerd die ten alle tijden en voor iedereen van invloed zijn op het rendement van het spel. Daarnaast wordt gekeken naar een passend speltype voortkomend uit iemands kwaliteiten. Tot slot is er ook aandacht voor het spelen tegen verschillende soorten tegenstanders; hoe kan je met jou spel het beste het spel van de tegenstander bespelen.

Ook bij fysieke training wordt uitgegaan van wat iemand nodig heeft om in zijn/haar spel progressie te boeken. Zo wordt er bij jonge kinderen veel gewerkt aan coördinatieve vaardigheden die het fundament vormen voor alle technische vaardigheden. Bij betere spelers wordt er daarnaast ook gewerkt aan kracht, snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen.

Mentale vaardigheden zijn van groot belang om zowel optimaal te kunnen trainen als presteren. Bij kinderen worden zaken als inzet, sportiviteit en concentratie sterk gestimuleerd. Daarnaast wordt per persoon gekeken welke praktische mentale tools aangereikt dienen te worden om in een wedstrijd optimaal te kunnen presteren.

Voor het bereiken van de gestelde doelen, geloven wij in een methodische aanpak. Hierbij zal de speler stap voor stap het spel aangeleerd krijgen. De leerdoelen worden eerst vereenvoudigd geoefend, om van daaruit steeds meer richting de reële wedstrijdsituatie te gaan. Aan het eind van de cursus dienen alle doelen toegepast te kunnen worden in de wedstrijd, zodat de speler het geleerde kan integreren in zijn/haar spel.

Tot slot zal er altijd een gekwalificeerde leraar voor de groepen staan. Met zijn/haar persoonlijke stijl en kwaliteiten, zal hij/zij dezelfde kernpunten van de visie doorvoeren. Hierdoor zal de kwaliteit en eenduidigheid binnen de organisatie gewaarborgd blijven.

Verdere informatie voor speler, trainer en vereniging kunt u vinden op de site.
Voor overige vragen kunt u ook altijd even mailen insighttennisacademy@gmail.com of bellen 06-22851965