SEPA Incasso overeenkomst

SEPA bepalingen
* Door insturen van deze inschrijving geeft u toestemming voor de doorlopende SEPA incasso opdracht aan Insight Tennis Academy voor het verschuldigde lesgeld.
* Naam incassant:  Q. Financial Consultancy ,namens Insight Tennis Academy
* Adres incassant: Asterdkraag 71, 4823 GC Breda
* ID incassant : NL42ZZZ201231920000
* Machtigingskenmerk: incasso zal 14 dagen van tevoren aangekondigd worden a.d.h.v. een mail met een transactiegebonden machtigingskenmerk.
* Inschrijfdatum is gelijk aan akkoord SEPA incasso overeenkomst
* Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u het bedrag binnen 8 weken laten terug boeken. Hiervoor neemt u contact op met uw bank, dan wel Insight Tennis Academy.

Overige bepalingen
* De lesnemer verplicht zich voor een geslaagde uitvoering van de incasso dat er voldoende saldo op de door lesnemer aangeven bankrekening aanwezig is.
* Bij een niet geslaagde incasso volgt automatisch binnen 5 werkdagen zonder kosten verhoging een 2e  incasso poging.
* Na een 2niet geslaagde incasso opdracht ontvangt de lesnemer een factuur met het verschuldigde bedrag, verhoogd met de administratiekosten van € 10,.- en dient deze factuur binnen 5 dagen te hebben betaald.
* De lesnemer wordt de toegang tot de lessen ontzegd indien de factuur niet binnen deze dagen betaald is.
* De naam van de bankrekeninghouder op het inschrijf en incassomachtigingsformulier moet gelijk zijn aan de te naamstelling van het bankafschrift.
* Een afgegeven machtiging voor een eenmalige incasso kan niet door de bankrekeninghouder worden ingetrokken.