Lesreglement TTV

Artikel 1.
Het volgen van trainingen is alleen mogelijk als lid van TTV. Wel mag er een proefcursus van 8 lessen gevolgd worden zonder lidmaatschap.

Artikel 2.
De tennislessen bij TTV worden verzorgd door Insight Tennis Academy.

Artikel 3.
De cursist is verplicht om de tennisbaan in tenniskleding en met tennisschoenen te betreden. In de hal dient met schone schoenen, zonder zwarte zolen gespeeld te worden.

Artikel 4.
Recht op indeling is alleen geldig bij inschrijving voor de uiterste inschrijfdatum. Daarna is plaatsing enkel mogelijk bij goedkeuring van Insight Tennis Academy.

Artikel 5.
Een lesuur duurt vijftig minuten (bij rood 40 minuten).

Artikel 6.
Zonder tegenbericht gaat de les altijd door, anders wordt u via de app op de hoogte gebracht.

Artikel 7.
Eenmaal aangevangen lessen hoeven niet ingehaald te worden.

Artikel 8
Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist. Bij geval van langdurige afwezigheid kan de les, met goedkeuring van de trainer, aan derden worden overgedragen. Restitutie van het lesgeld is indeze niet mogelijk.

Artikel 9.
De trainer(s) bepalen de groepsindeling en de lestijden. De data en indeling worden aan u persoonlijk doorgegeven (per mail).

Artikel 10.
De trainer(s) van Insight Tennis Academy zullen naar eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien de trainers dit wenselijk achten.

Artikel 11.
Bij afname van de vooraf bepaalde groepsgrootte zal dan wel de lestijd worden ingekort of het lesgeld toenemen. Voor de verdere uitleg kunt u kijken bij het lesaanbod.

Artikel 12.
Tijdens basisschoolvakanties en nationale feestdagen zal geen les gegeven worden.
De lesdagen waarop feestdagen vallen hebben een lager aantal lesuren (de kosten worden dan naar rato verrekend).

Artikel 13.
Bij slecht weer vinden de trainingen, indien mogelijk, plaats op de smashcourtbanen.
Indien trainingen toch uitvallen wegens weersomstandigheden, worden (uitgaande van een volledige cursus) de eerste twee lessen ingehaald. In de winter zijn dit de eerste 4.

Artikel 14.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:
1. op de gebruikelijke tijd worden overgenomen door een vervangende trainer met geldige KNLTB-licentie óf
2. Op een door de trainer bepaald alternatief tijdstip worden ingehaald.

Artikel 15.
De leraar stelt zich niet aansprakelijk voor schade/ongevallen welke tijdens de les ontstaan.

Artikel 16.
Betaling zal plaatsvinden door afgifte van een eenmalige machtiging. Hierbij geeft u tevens blijk akkoord te gaan met de SEPA incasso overeenkomst. Bij de jeugd zal de betaling gedaan worden door de vereniging en bij de volwassenen door de tennisschool.

Artikel 17.
Indien betaling uitblijft, kan Insight Tennis Academy deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen.

Artikel 18.
Aanmelding voor een cursus houdt in dat men akkoord gaat met dit regelement. Het invullen van het inschrijfformulier voor de training is bindend. De in dit reglement vastgestelde artikelen zijn geformuleerd in overeenstemming met de richtlijnen van de Vereniging voor Nederlandse Tennisleraren.